Morda ste na naši spletni strani že zasledili, da se prevajalska platforma TAIA ponaša s certifikatom ISO 17100. Kaj to sploh je in kako koristi vam, našim strankam? Na ti dve vprašanji bomo odgovorili v tem članku.

Kaj so standardi ISO?

Standardi ISO so mednarodni standardi za zagotavljanje kakovosti na določenem področju, ki jih od leta 1947 objavlja Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for Standardization, na kratko ISO).

ISO 17100 je standard, ki se uporablja v prevajalski industriji. Določa kriterije in dobre prakse za »vse vidike prevajalskega postopka, ki vplivajo na kakovost in dostavo prevajalskih storitev«. To vključuje določila tako na področju človeških (prevajalcev, revizorjev, lektorjev, projektnih vodij itd.) kot tudi tehnoloških virov. Standard ISO tudi določa, da mora biti prevajalski proces sestavljen iz najmanj dveh korakov:

1. Prevod
Prevajalec prevede besedilo in ga nato ponovno pregleda.

2. Revizija
Opravljeni prevod pregleda drug prevajalec, ga primerja z izvirnikom in popravi morebitne napake.

 

TAIA zagotavlja kakovost v kar šestih korakih: 1) Analiza dokumenta, 2) Vodenje projekta, 3) Strokovno prevajanje, 4) Revizija prevoda, 5) Končna odobritev in 6) Prenos prevoda.

Poleg tega so določeni tudi kriteriji na sledečih področjih:

  • Kvalifikacije

Vsi prevajalci, revizorji in lektorji morajo biti usposobljeni za svoje delo in imeti tudi uradne kvalifikacije, ki jih izda ustrezna izobraževalna ustanova.

V prevajalski agenciji TAIA sodelujemo izključno z usposobljenimi in izkušenimi prevajalci, s čimer zagotavljamo visoko kakovost prevodov.

  • Predpriprava

Standard ISO predvideva sodelovanje med naročnikom in izvajalcem prevajalskih storitev. O vseh vidikih storitve (kakovost izvirnika, namen prevoda, vrsta in obseg zagotavljanja kakovosti itd.) se udeleženi stranki dogovorita pred začetkom prevajanja.

Naši projektni vodje se pred začetkom prevajanja z vami podrobno pogovorijo o vaših željah.

  • Proces pridobivanja povratnih informacij

Ponudnik prevajalskih storitev mora imeti postopek za sprejemanje povratnih informacij s strani naročnika, s čimer ugotavlja zadovoljstvo strank z opravljenimi prevodi.

Ko prejmete prevod, smo vam na voljo za povratne informacije in želene popravke prevoda, saj zadovoljstvo strank postavljamo na prvo mesto.

  • Varovanje podatkov

ISO standard določa tudi, da mora ponudnik prevajalskih storitev skrbno varovati podatke naročnika.

V prevajalski agenciji TAIA jamčimo za najstrožje varovanje vaših osebnih podatkov in jih nikakor ne razkrivamo tretjim ali nepooblaščenim osebam. Prevajalcem in ostalim izvajalcem posredujemo le tiste informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

Prevajalska agencija TAIA tako zvesto sledi zgornjim kriterijem, zaradi česar je leta 2019 prejela ISO certifikat 17100. Slednji zagotavlja, da bomo vaše prevode opravili v skladu z mednarodnimi prevajalskimi standardi in vam dostavili zares kakovosten prevod.

Tukaj lahko preverite, kaj je aplikacija TAIA in zakaj je inovativna!