Strokovno lektoriranje

Kako poskrbimo za lektoriranje vaših dokumentov?

Kaj je strokovno lektoriranje?

Z lekturo si s platformo TAIA zagotovite slovnično in slogovno pravilnost ter terminološko usklajenost besedila. Lektoriranje je strokovna veščina (pregledovanje besedila), ki jo v Sloveniji izvajajo profesorji slovenskega jezika oziroma diplomirani slovenisti. Takšna oseba se imenuje lektor. V največ primerih lektor popravlja slovnične in stilistilne napake v prevedem besedilu, zato je lektura nepogrešljiv korak v procesu prevajanja. Prav tako pa je pogosto lektoriranje izvirnih besedil; tudi besedil v slovenskem jeziku, saj pogosto svojih napak ne zaznamo.

Naši lektorji bodo podrobno pregledali vaše besedilo in poskrbeli, da bo le-to brezhibno, tako kot si želite. Za besedila v tujem jeziku in prevode pa bo poskrbela naša ekipa lektorjev, ki so vsi naravnih govorci. Vse naše lektorje odlikuje natančnost, izkušenost ter odlično poznavanje slovničnih in stilističnih pravil.

TAIA vam nudi tudi lektoriranje različnih vrst besedil v slovenskem jeziku, prav tako tudi besedil, ki ste jih pripravili v tujem jeziku, kot so strokovna besedila, leposlovna besedila, diplomske in magistrske naloge, spletne strani, besedila za tisk in druga besedila.

PREIZKUSITE APLIKACIJO TAIA ŽE DANES

Po opravljeni registraciji, naložite dokument, izberite jezik, ki ga prevajate in jezik, v katerega želite dokument prevesti in oddajte naročilo.

Vas zanima več? Imate vprašanje za nas? Bi želeli oddati naročilo?

Kako zagotovimo strokovno lekturo?

Poglejte si, katerih pet korakov naša ekipa opravi za popolno lekturo

Ena
Dve
Tri
Štiri
Pet

 

 

Analiza dokumenta in ponudba

V prvi fazi nam posredujete besedila za lektoriranje. Lahko jih naložite preko sistema TAIA, pošljete po e-pošti, dostavite osebno ali pošljete priporočeno po navadni pošti. Lektoriranje lahko naročite tudi kot storitev poleg prevajanja. Glede na tematiko, obsežnost in kakovost besedila in izvedbeni rok vam nato dodelimo ustrezen popust in sestavimo končno ponudbo za lektoriranje.

 

 

Naročilo

Po prejetju ponudbe za lektoriranje besedila nam je to potrebno potrditi. Začetek lektoriranja besedila lahko potrdite preko sistema TAIA, ali pisno preko elektronske pošte. Z lektoriranjem pričnemo že v nekaj minutah po potrditvi lektoriranja besedila.

 

Lektoriranje

Lektoriranje besedila opravlja lektor, ki je naravni govorec jezika, v katerem se lektura opravlja ter ima ustrezno izobrazbo. V kolikor ste naš redni naročnik in ste z lektoriranjem posameznega lektorja zadovoljni, vam v prihodnje zagotavljamo, da bo lektoriranje vseh vaših besedil opravljal isti lektor.

 

 

 

 

 

Preverjanje kakovosti

Po opravljenem lektoriranju besedil se opravi še pregled kakovosti. Pregled opravi oseba, ki je strokovnjak na področju in obvlada jezik, v katerem se opravlja lektoriranje. Po potrebi se glede pravilnosti lektoriranja besedila posvetuje z drugim lektorjem.

 

 

 

 

Oddaja lektoriranega besedila

Po opravljenem pregledu lektoriranega besedila, vam besedilo z vidnimi popravki in čistopis vrnemo preko sistema TAIA ali po elektronski pošti.

TAIA ima certifikat po standardu ISO 17100: 2015

Zelo smo ponosni na pridobitev ISO 17100:2015 ISO certifikata za standardizirano prevajanje v letu 2019.

ISO 17100 opredeljuje vloge prevajalca, njihove tehnične vire in kakovost storitev. Prav tako določa najboljšo prakso za prevajalska podjetja, da zagotovijo komunikacijo med strankami in prevajalcem za vse opravljene naloge.

Standard ISO
Kompetentnost prevajalca

Vsi TAIA prevajalci dokazujejo pet specifičnih kompetenc, kot so opisane v standardu ISO: kompetentnost prevajanja, jezikovne in besedilne kompetence v izvornih in ciljnih jezikih, kompetence v raziskovanju in obdelavi, kulturne kompetence, tehnične kompetence in domenske pristojnosti.

Kvalifikacije prevajalcev

Vsi TAIA prevajalci imajo potrdila o usposobljenosti in pet letdokumentiranih strokovnih izkušenj. Podobno imajo vsi prevajalci in revizorji zadostno znanje področij besedil, ki jih prevajajo.

Minimalni standardi

Vsi prevajalci so podvrženi reviziji revizorja.

Komunikacija med stranko in TAIA

Poudarjamo učinkovito komunikacijo z vami, da prevod zadostuje kakovostnim standardom. To pomeni, da delamo skupaj z vami, da bi razumeli ustrezne zahteve vključno s kakovostjo ciljnega besedila in njegovimi lastnostmi in se dogovorimo o zahtevanem slogu prevoda, še pred začetkom prevajanja.

Postopek pridobivanja povratnih informacij

TAIA uporablja postopek povratnih informacij strank za boljše razumevanje ravni zadovoljstva z delom, ki smo ga opravili, saj je naš cilj nenehno izboljševanje.

Varstvo podatkov

ISO 17100 navaja, da morajo biti zahteve za zaščito podatkov izpolnjene. TAIA pošteno ščiti vaše podatke. Preberite si o naši politiki zasebnosti.

Interni prevajalci TAIA

Naši najboljši in najbistrejši
Translator Janik

Janik Bačič

Strokovnjak za angleški, slovenski in nemški jezik.

Svetlana Garic

Strokovnjakinja za angleški, nemški, makedonski, srbski in južno-slovanske jezike.

Deja Hrovatin

Strokovnjakinja za angleški, italijanski in slovenski jezik.

Popolni prevodi za: Samostojne podjetnike, svetovalce, priseljence, izseljence, lastnike podjetij, študente, vladne agencije, izobraževalce, ponudnike zdravstvenih storitev, društva, oglaševalce, gradbena podjetja, medijske družbe in drugo.

Prevodi z dodano vrednostjo: Prepisi, strojno podprti prevodi, redke jezikovne kombinacije, izboljšani prevodi na zahtevo, zakonsko overjeni in sodni prevodi, urejanje in lektoriranje, grafično urejanje, pregled, dokumenti in drugo.