Kljub poznavanju srbo-hrvaškega jezika in podobnostim balkanskih jezikov moramo pri prevajanju paziti na malenkosti, ki med seboj pomembno razlikujejo jezike. Natančno razumevanje jezika je pogoj za dobro poslovanje Med uradne jezike bivše Jugoslavije so spadali...

read more